Διακήρυξη για εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με αρ. 264, 265, 317 και 319 συνολικής εκτάσεως 10.851τ.μ. στην περιοχή Ιάνα του Δήμου Αλεξανδρούπολης με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ