Ηλεκτρονικά η έκδοση και η ανανέωση των καρτών στάθμευσης μόνιμου κατοίκου και για εγκυμονούσες

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Ανανέωσης Κάρτας Στάθμευσης Μονίμου Κατοίκου για το έτος 2021  Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Στάθμευσης για Εγκυμονούσες Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Στάθμευσης Mόνιμου Kατοίκου