Διαγωνισμός φωτογραφίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2020 με θέμα: Φωτογραφίζοντας «Εν Κινήσει»

ΟΡΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ DT- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝ ΚΙΝΗΣΗ