Διακήρυξη ανοιχτού, ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 252.201,20€ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 21.04.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00ΜΜ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΥΔ