ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.(η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς)

Με απόφαση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρη Κολιού και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη η 4η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. , η οποία είχε οριστεί για την Τετάρτη 18/3/2020, αλλάζει ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της από κεκλεισμένων των θυρών σε δια περιφοράς για τη λήψη αποφάσεων, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού εξελίσσεται και ως εκ […]