ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έγκριση πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Ανάδειξη -Αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι   Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου “Εγκατάσταση δημοτικού σφαγείου στις Φέρες”