ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και συντηρήσεις οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων» (ως προς τα τμήματα 3 και 11 της υπ΄αριθ.27/2018 μελέτης)

(12/9/2018 – 5/10/2018)   Προϋπολογισμός: 158.224,00 €   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΔ