Ανάδειξη- αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι ‘Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση – κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στην θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης- καφέ)’

(22/8/2018 – 27/9/2018) Προϋπολογισμός: 2.950.000,00 €   Ανάδειξη- αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι ‘Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση – κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στην θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης- καφέ)’ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ […]