«Ψήφισμα σχετικά με “Άρση των προκλητικών ρυθμίσεων υπέρ των Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και σε βάρος των αντίστοιχων δημοτικών”».