Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και της 1 ης Φεβρουαρίου 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΕΦΚ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ -ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ