Υπογράφηκε η σύμβαση για τα ασφαλτικά στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Υπεγράφη σήμερα 5 Μαΐου 2023 από τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ Γιώργο Λασκαράκη, η σύμβαση για το έργο «Συντήρηση καταστρωμάτων και υποδομών δημοτικών οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2021» αρχικού προϋπολογισμού 1.200.000€ με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ-ΑΠΕ 2020.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν αφορούν σε

  • αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε οδούς της Αλεξανδρούπολης, των Φερών και της Τραϊανούπολης που περιλαμβάνουν επίσης τους οικισμούς Άβαντα, Κίρκη, Αισύμη, Πυλαία και Λουτρά,
  • συντήρηση φθαρμένων κρασπέδων
  • σκυροδετήσεις ισόπεδων διαβάσεων (ΟΣΕ)
  • κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και
  • κατασκευή ασφαλτοταπήτων βάσης και κυκλοφορίας.

Να σημειωθεί ότι η μελέτη του έργου είναι προγενέστερη των αναγκών που προέκυψαν μετά την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου και της οπτικής ίνας και αφορά σε αποκαταστάσεις δημοτικών οδών σύμφωνα με τις τότε καταγεγραμμένες ανάγκες.