Υποβλήθηκε προς έγκριση η μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου

Στις 03.01.2024 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2022 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» συνολικού ποσού 124.000.000,00 € για έργα εγγείων βελτιώσεων στο παραπάνω μέτρο συνολικά στη χώρα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τις 09.02.2024.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης γνωρίζοντας α) το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο υποβολής πρότασης β) ότι υπάρχει μια αρχική μελέτη ο οποία χρήζει επικαιροποίησης για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου του ΤΟΕΒ Πέπλου του Δήμου Αλεξandro;yπολης γ) ότι δικαίωμα υποβολής έχουν το Υπουργείο και Περιφέρειες και έχοντας υπόψη την ανωτέρω πρόσκληση, συμμετείχε σε συνεργασία με την Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Πουλιλιό, το ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου και τον κ. Αλεξανδρή και κατάφερε να παραδώσει (29-1-2024) στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ πλήρη τη μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου.

Σε μια τέτοια προθεσμία που δόθηκε, οι 20 περίπου ημέρες για την ολοκλήρωση των μελετών, αποτελούν επιτυχία, με βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, την αρωγή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου και κυρίως από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρει και την βασική ευθύνη για την υποβολή της τεχνικής πρότασης.

Το εμβληματικό αυτό έργο για τον πρωτογενή τομέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Ν. Έβρου, προϋπολογισμού 8.000.000€, που παρέμεινε για 7 χρόνια ανενεργό, υποβάλλεται για έγκριση, αξιοποιώντας την ευκαιρία για χρηματοδότηση, με την αγωνία όλων των φορέων για την ολοκλήρωση της πολύ μεγάλης προσπάθειας.