«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 225/2023 Απόφασης Ίδρυσης 2ης Λαϊκής για επέκταση της λαϊκής στο τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως μετά την οδό Άνδρου (χωρίς αυτήν)».