ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ