Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας : Διαμορφώνουμε το όραμα, τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για μια πιο ελκυστική και ανθρώπινη πόλη!

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά με τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας και τις γνώσεις στις έρευνες

που διεξάγονται στην πόλη και στο site του ΣΒΑΚ www.svak-alexpolis.gr