«Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας – ΣΑΠ Δήμου Αλεξανδρούπολης»