ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΦΕΡΩΝ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εξέδωσε Συμπληρωματική Προκήρυξη για τη Χορήγηση θέσεων στην Εμποροπανήγυρη Φερών 11-14 Σεπτέμβρη 2023.

Η Συμπληρωματική Προκήρυξη έχει διάρκεια από 5-9-2023 έως 7-9-2023 ώρα 23:59 και γίνεται μέσω του ΟΠΣ openmarket.gov.gr.

Α)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΦΕΡΩΝ

Β)ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ (για τις θέσεις)

Γ)ΑΙΤΗΣΗ