Συμμετοχή του Δήμου της Αλεξανδρούπολης στην τελική εκδήλωση του έργου Ru:rban στην Ρώμη στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2022

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στην τελική εκδήλωση του έργου Ru:rban που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2022 στη Ρώμη.

Το έργο “RU:RBAN Second Wave” ανήκει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “URBACTIII”. Προωθεί τη βιώσιμη αστική γεωργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως καινοτόμα εναλλακτική μορφή αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης κοινωνικών ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής.

Η πόλη της Ρώμης αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο της κοινοπραξίας και ήταν ο διοργανωτής της τελικής εκδήλωσης του έργου που πραγματοποιήθηκε χρονικά μετά την υλοποίηση όλων των επιμέρους διακρατικών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη στις 29 και 30 Ιουνίου 2022.

Στην τελική εκδήλωση του Ru:rban συμμετείχαν εκπρόσωποι των πέντε (5) ευρωπαϊκών πόλεων που είναι εταίροι στο έργο: Split  (Κροατία), Carlow (Ιρλανδία),  Algeciras  (Ισπανία), Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα) και Rome  (Ιταλία).

Η εκδήλωση ήταν διήμερη. Κατά την πρώτη ημέρα, την εκδήλωση χαιρέτησαν στελέχη από τον επικεφαλής εταίρο (Ρώμη) και το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT Ιταλίας. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης ο Lead Expert Κώστας Καραμάρκος παρουσίασε τα τελικά αποτελέσματα του έργου και διοργανώθηκε σεμινάριο (WorldCafé) από τους ad-hoc experts, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκομένους να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση με βάση την εμπειρία τους ανά χώρα.

Ο συντονιστής του έργου παρουσίασε τις επιπτώσεις του έργου και τα επόμενα βήματα, όπως και το Σχέδιο Βιωσιμότητας της Ρώμης. Η πρώτη μέρα εμπεριείχε, επίσης, συνεδρία ανοιχτή σε όλους τους τοπικούς εμπλεκόμενους.

Κατά τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του URBACT IV. Συμπληρωματικές Ευρωπαϊκές πόλεις με σημαντική εμπειρία στην αστική καλλιέργεια παρουσίασαν καλές πρακτικές. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, παρεμβάσεις από τις πόλεις εταίρους, όπως και μία τελική συνεδρία με θέμα τα θεσμικά εργαλεία, το πρόγραμμαURBACT ΙΙΙ, την πορεία των Ιταλικών πόλεων και συμπεράσματα.

Επισκέψεις στα μουσεία του Καπιτωλίου και την Cooperativa Sociale Agricola G. Garivald οργανώθηκαν κατά το τέλος της εκδήλωσης. Η τελική εκδήλωση συστηματικοποίησε τα αποτελέσματα του έργου και ανέδειξε τη σημασία της μελλοντικής εμπλοκής τους στην επόμενη προγραμματική περίοδο του URBACT IV.

Την επόμενη βδομάδα θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη ανοιχτή εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν στην τοπική κοινωνία τα συμπεράσματα, οι στόχοι και τα επόμενα βήματα!

Stay tuned!