Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας Λουτρού στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας Λουτρού στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης.

Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν

χωματουργικές εργασίες

εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και πλήρωσης συρματοκιβωτίων περιμετρικά των βάθρων της γέφυρας που αποσκοπούν στην προστασία από υποσκαφή της βάσης έδρασης των βάθρων, και κατ’ επέκταση στην αποφυγή ανατροπή τους και πτώση της γέφυρας.