Σε έναν εντυπωσιακό χώρο κινηματοθεάτρου μετατρέπεται η Αποθήκη 3 στο λιμάνι

Η Αποθήκη 3 στο λιμάνι παίρνει τη δική της μορφή καθώς οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του έργου “Ανάδειξη – Αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι – Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των Αποθηκών 1 & 3 σε έκθεση πώληση – κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στη θέση 2 με χρήση συνάθροιση κοινού (Χώροι εστίασης – Καφέ)”

Η αποθήκη μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό χώρο κινηματοθεάτρου, εμβαδού 507 τμ. Το διάστημα αυτό πραγματοποιούνται εργασίες στα συστήματα ψύξης – θέρμανσης, εργασίες κατασκευής της σκήνη και στα καμαρίνια και στον πάνω όροφο στους βοηθητικούς χώρους​​ WC και στους χώρους προβολής.