Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων, της Κατασκήνωσης Μάκρης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έτους 2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  08/07/2022

Ημερομηνία λήξης προσφορών  15/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ