Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11.02.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στην 5η (Τακτική) Συνεδρίαση

​​ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ ​​ 07.02.2022

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 3893

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ​​ 

 

Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 11.02.2022​​ ημέρα​​ Παρασκευή​​ και ώρα​​ 18:30​​ ​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ ή συμμετέχουν​​ μέσω τηλεδιάσκεψης​​ στην​​ 5η​​ (Τακτική)​​ Συνεδρίαση​​ του Δημοτικού Συμβουλίου, ​​ σύμφωνα με:

 

 • το άρθρο​​ 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​​ και τα ​​ άρθρα ​​ 177 και 184 ​​ του N. 4635/19,

 

 • τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,​​ 

 

 • τις αριθ. 18318/13.3.2020,​​ 40/20930/31.03.2020,​​ 163/33282/29.05.2020 ​​ 60249/22.09.2020​​ και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ​​ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,​​ ​​ καθώς και την τελευταία​​ εκδοθείσα​​ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.​​ Οικ.​​ 6756/05-02-2022 (ΦΕΚ Β΄430),​​ 

 

 • την αριθμ. 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,​​ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις

 • Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), ορισμός νέου και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Έγκριση​​ κανονισμού προβολής ιδεών & υπαίθριας διαφήμισης​​ (Εισηγ.​​ κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 • Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 571, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012​​ (Εισηγ.​​ κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

 • Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου​​ "Αποκαταστάσεις Τομών Οδοστρωμάτων Ύδρευσης- Αποχέτευσης 2021" (Εισηγ.​​ κ. Τανταλάκης Θ.)

 • Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου​​ "Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-ελέγχου- τηλεχειρισμού για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, για τη μείωση του ατιμολόγητου νερού και την ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων -Φάση Α"»​​ (Εισηγ.​​ κ. Τανταλάκης Θ.)

 • Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου "Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων πόλης Αλεξανδρούπολης"​​ (Εισηγ.​​ κ. Τανταλάκης Θ.)

 • Έγκριση 1ης​​ τροποποίησης ​​ Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022​​ (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

 • Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α' δόση 2022 (Α' Χ.Ε. 2022) ​​ των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου​​ (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)

 • Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας ​​ Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)​​ 

 • Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας ​​​​ Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)​​ 

 • Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων ​​ της Δευτεροβάθμιας ​​​​ Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2022-2023 ​​ (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)​​ ​​ 

 • Έγκριση Πίνακα Οφειλών οικ. έτους 2021​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

 • Έγκριση 1ης​​ ​​ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

 

Σημειώνεται ότι:

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να κάνουν χρήση των κωδικών, όπως αυτοί θα αποσταλούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας​​ e-meeting.

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ ​​ Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να​​ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

 ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Καΐσας Γεώργιος​​