Πρόσκληση στην παρουσίαση του Ιστορικού Λευκώματος “Η δική μας Αλεξανδρούπολη”