Πρόσκληση σε Διακρατική Συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος RU:RBAN Second Wave στην Αλεξανδρούπολη 29 Ιουνίου-1 Ιουλίου, 2022