Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την “Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξ/πολης’’