Προσωρινά αποτελέσματα διαδικασίας βελτίωσης θέσεων στη Λαϊκή Αγορά των Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης, (άρθρο 66 του Ν.4849/21)