ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (115) ΑΤΟΜΩΝ  (15 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 100 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1-8-2023 ΕΩΣ 14-8-2023

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26344-31-7-2023 ΨΝ9ΞΩΨΟ-ΨΔΒ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ