ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΩΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ protocol@alexpolis.gr,ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ , 1ος ΟΡΟΦΟΣ  ΑΠΟ 21-6-2022 ΕΩΣ 24-6-2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2022 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΚΡΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ