ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΩΣ 30-9-2021 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με φυσική παρουσία στο Δημοτικό Κατάστημα Λ. Δημοκρατίας 306 Γραφείο Πρωτοκόλλου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@alexpolis.gr από 22-7-2021 έως 26-7-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

12ΜΗΝΟ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 3584-207