ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ME ANTITIMO ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ- ΤΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42731/14-12-2023  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΕΙΤΕ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,       Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306  Τ.Κ.68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   ΕΙΤΕ  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ , ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ 16-12-2023 ΕΩΣ 27-12-2023