ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) – ΣΟΧ6/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ(3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ)  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2022.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΤΗΣ ΣΟΧ6/2022 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΙΤΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306, Τ.Κ.68132, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΥΠΟΨΗ Κ. ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΑΠΟ 16-9-2022 ΕΩΣ 26-9-2022(ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 10-6-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ