ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3Α/2022

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-θΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ 28-6-2022  ΕΩΣ  8-7-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3 A/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΣΟΧ)10-6-21

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 14-3-22

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2)ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 18-5-22

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ1 ΠΕ ΤΕ