ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ (ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2022

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ  (ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2022  .

Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2022  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,       Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Τ.Κ.68132 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΑΠΟ 18-2-2022 ΕΩΣ 28-2-2022 ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΟΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ2 ΔΕ-ΥΕ