ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2024 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ (5)  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12232/12-4-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ. πρωτ. 12232/12-4-2024)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ   ΔΗΜΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,       Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306,  1ος  ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟ 15-4-2024 ΕΩΣ 17-4-2024  ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 15:00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ