ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ