ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ