ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Ετήσια Συνάντηση Εταιρικού Σχήματος και Ενημερωτική Hμερίδα ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης

Σας αποστέλλουμε συνημμένα

την πρόσκληση για την ημερίδα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στις 9:30 στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης( αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).