ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην “Εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης”