ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ