ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο αναπτυξιακός ρόλος της Ναυτιλίας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης»