ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ