ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Αναπτυξιακός  Οργανισμός  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Αλεξανδρούπολη 22-2-22

Τοπικής Αυτοδιοίκησης​​ 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α.»

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης)​​ ​​ ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα ακίνητο κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου  για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της. Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την εκμίσθωση ακινήτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή και κάτοχοι ακινήτων δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης), να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής προσφοράς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Είδος ακινήτου: Γραφειακοί χώροι συνολικής επιφάνειας 70 έως 80 τ.μ., καλυπτόμενοι από οικοδομική άδεια που να εξυπηρετούν χρήση γραφείων.​​ 

Περιοχή αναζήτησης: Εντός σχεδίου πόλεως Αλεξανδρουπόλεως και σε ακτίνα έως 200 μέτρα από το Δημοτικό Μέγαρο.

Κατάσταση ακινήτων: Ακίνητο σε άριστη κατάσταση έτοιμο προς χρήση, με εσωτερικά διαχωριστικά ή χωρίσματα τοιχοποιίας, με νέα κουφώματα και πόρτα ασφαλείας, δομημένης καλωδίωσης, κλιματισμό, εγκατάσταση συναγερμού, χωρίς την ανάγκη δομικών παρεμβάσεων. ​​ 

Διάρκεια μίσθωσης: 2+2 έτη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος  Παρασκευή ​​ 04/03/2022 και ώρα 15:00.

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με έντυπη μορφή.​​ 

 Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει εναλλακτικά:

  • Ηλεκτρονικά (κατόπιν σάρωσής του) στη διεύθυνση​​ synergsiaanaptyxiaki@gmail.com​​ 

  • Με φυσική παρουσία στον κ. Παναγιώτη Μπίκο (Γρ. Δημάρχου Αλεξανδρουπόλεως)  ​​  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  • Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

  • Από την παρούσα Πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

  • Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ. αποκλειστικά για τον σκοπό της πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν

  • Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους

Ο πρόεδρος

Ιωάννης Ζαμπούκης