ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 ​​​​ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Αλεξανδρούπολη​​ 03-01-2022​​ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ Αριθμός Πρωτοκόλλου​​ :​​ 26

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (ΔΕΥΑΑ)

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ​​ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ​​ 

ΑΦΜ:​​ 090072434-​​ Δ.Ο.Y.:​​ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

E-mail:​​ deyaaoik@otenet.gr​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Ταχ. Δ/νση  ​​​​ :​​ Δ. Σολωμού 24-  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 68132-Αλεξανδρούπολη  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Πληροφορ. ​​ : ​​ Ταρσούδη​​ Ερασμία ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Τηλέφωνο  ​​​​ :​​ 25510 34233​​ 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της​​ Δ.Ε.Υ.Α.​​ Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.

2. Τις​​ διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.

3. Το ΑΠ:45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

4.​​ Την υπ’αριθμ.​​ 268/30-12-2021​​ Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ​​ (ΑΔΑ:Ω3ΦΔΟΡΝΗ-ΧΜΙ)

5.Τον Ν.4412/2016

6. Τις​​ διατάξεις​​ του άρθρου 7 του Ν.4483/2017

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή :

  • Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.

  • Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου​​ της χρήσης 2021​​ της​​ ΔΕΥΑ​​ Αλεξανδρούπολης, από δύο (2) ​​ Ορκωτούς​​ ​​ Ελεγκτές​​ -​​ Λογιστές.

  • Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ​​ Αλεξανδρούπολης (Δ.​​ Σολωμού 24​​ -​​ 68132​​ Αλεξανδρούπολη).

  • Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα ​​ του ελέγχου, θα είναι η​​ παράδοση​​ έκθεσης​​ του ​​ διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης​​ 2021​​ υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά​​ που πρέπει να κατατεθούν​​ είναι:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ α).Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες​​ ​​ θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,​​ καθώς και​​ ​​ τα ονοματεπώνυμα​​ ​​ και τους ΑΜ ΣΟΕΛ​​ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ​​ ελέγχου.

β).Οικονομική Προσφορά. ​​​​ 

γ).Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας​​ τουλάχιστον ενός έτους​​ ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.​​ Η τήρηση​​ των στοιχείων που αποστέλλονται​​ ​​ θα είναι εμπιστευτική.

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά​​ και τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1 Ν.4412​​ μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται​​ ​​ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη​​ «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»​​ , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.​​ Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα​​ κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:​​ Διον. Σολωμού​​ 24- 68132​​ Αλεξανδρούπολη, έως και​​ την​​ 14η​​ Μαρτίου 2022,​​ ημέρα​​ Δευτέρα​​ και​​ ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν, από τη ΔΕΥΑΑ,​​ μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν​​ εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών​​ και της οικονομικής​​ προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.​​ 

  • Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η​​ χαμηλότερη οικονομική προσφορά που δεν θα υπερβαίνει τα​​ 3.000,00​​ ευρώ ​​ (61.90.0700) πλέον ΦΠΑ 24%​​ 720,00​​ ευρώ (54.00.2990)

  • Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου​​ με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως​​ μετά την ​​ παράδοση στην ΔΕΥΑ​​ Αλεξανδρούπολης της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2021​​ και της​​ έκδοσης του σχετικού τιμολογίου​​ και του ελέγχου των δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία.​​ 

 

 

 

Ο​​ Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης