ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY στις 15.09.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στη 18η (Τακτική) Συνεδρίαση είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης

​​ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ 13.09.2021

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 28236

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

 

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς την απόσυρση του ​​ 11ου​​ θέματος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ​​ 

 

Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 15.09.2021​​ ημέρα​​ Τετάρτη​​ και ώρα​​ 18:00​​ ​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ ή συμμετέχουν​​ μέσω τηλεδιάσκεψης​​ στην​​ 18η​​ (Τακτική)​​ Συνεδρίαση​​ του Δημοτικού Συμβουλίου, ​​ σύμφωνα με:

 • το άρθρο​​ 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​​ και τα ​​ άρθρα ​​ 177 και 184 ​​ του N. 4635/19,

 

 • τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,​​ 

 

 • τις αριθ. 18318/13.3.2020,​​ 40/20930/31.03.2020,​​ 163/33282/29.05.2020 ​​ 60249/22.09.2020​​ και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ​​ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,​​ καθώς​​ και​​ την τελευταία εκδοθείσα​​ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.​​ οικ.​​ 53950/03-09-2021 (ΦΕΚ 4054/04-09-2021, τ. Β΄)​​ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις​​ 

 • Αποδοχή παραιτήσεων μελών της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή τους​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

 • Ορισμός εκπροσώπου​​ του Δήμου για τη συγκρότηση των επταμελών​​ Σχολικών Συμβουλίων, (σε εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4823/2021)​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)​​ 

 

 • Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο "Αστική αναζωογόνηση βορείου τμήματος Αλεξανδρούπολης και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων" στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ", στον Άξονα Προτεραιότητας "Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών"​​ (Εισηγ. κ. Χρυσοχοΐδου Δ.)

 

 • Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν. 4759/2020) στο ΟΤ 513-512​​ (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

 

 • Τροποποίηση της​​ 22/2020​​ αποφάσεως​​ Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού​​ μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81​​ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 

 • Έγκριση της Σιωπηρής Παράτασης μίσθωσης ακινήτου για λειτουργία του ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 

 • Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ΄ δόσης 2021 (Γ΄X.E 2021) ​​ των σχολείων της Α/θμιας και ​​ Β/θμιας ​​ Εκπαίδευσης του ​​ Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου​​ (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

 

 • Μετεγκατάσταση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο παράρτημα του 3ου​​ Γυμνασίου (πρώην ΠΕΚ)​​ (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

 

 • Παραχώρηση αιθουσών του 4ου​​ ΕΠΑΛ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

 

 • Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης ¨Δ.Ε.Κ.Α.Δ.Α.¨, με την τροποποίηση-συμπλήρωση της 167/2020 σχετικής απόφασης Δ.Σ., μετά την αριθμ. πρωτ. 12608/22-09-2020 αναπομπή αυτής από ​​ τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

(ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)

 

Σημειώνεται ότι:

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι​​ θα​​ συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να κάνουν​​ χρήση των κωδικών, όπως αυτοί​​ θα αποσταλούν, μέσω της ηλεκτρονικής​​ πλατφόρμας​​ e-meeting.

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολιός Δημήτριος ​​