ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου στις 14.03.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 της διακοπείσας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης

​​ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ 10.03.2022

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 7760

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ​​ 

 

Καλούνται τα μέλη​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 14.03.2022​​ ημέρα​​ Δευτέρα​​ και ώρα​​ 17:00​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ή​​ συμμετέχουν​​ μέσω τηλεδιάσκεψης,​​ στη​​ συνέχεια​​ της,​​ από 04.03.2022,​​ διακοπείσας​​ ΤΑΚΤΙΚΗΣ​​ συνεδρίασης,​​ ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 6219/25.02.2022​​ ​​ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού,​​ ​​ η οποία έγινε​​ σύμφωνα με:​​ 

  • το άρθρο​​ 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​​ και τα ​​ άρθρα ​​ 177 και 184 ​​ του N. 4635/19,

 

  • τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,​​ 

 

  • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020,​​ 163/33282/29.05.2020 ​​ 60249/22.09.2020​​ και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,​​ ​​ καθώς και την τελευταία εκδοθείσα​​ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.​​ Οικ. 10343/18-02-2022 (ΦΕΚ Β΄766),​​ 

 

  • την αριθμ. 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση και​​ η​​ λήψη αποφάσεων των​​ θεμάτων,​​ όπως αυτά αναγράφονταν στην​​ αριθμ. πρωτ. 6219/25.02.2022 πρόσκληση.

 

Η​​ παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται,​​ διότι,​​ κατά τη λήξη​​ της από 04.03.2022 διακοπείσας συνεδρίασης, δεν ανακοινώθηκε, η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

 

Σημειώνεται ότι:

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να κάνουν χρήση των κωδικών, όπως αυτοί θα αποσταλούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας​​ e-meeting.

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ ​​ Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να​​ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο​​ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ Καΐσας Γεώργιος