ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη Δευτέρα 06.11.2023 και ώρα 19:30 στην Έκτακτη Συνεδρίαση στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ 03.11.2023

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 37849

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Δημοτικούς Συμβούλους

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Προέδρους Κοινοτήτων

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε​​ στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τη Δευτέρα​​ 06.11.2023​​ και ώρα​​ 19:30​​ στην​​ Έκτακτη​​ Συνεδρίαση​​ του Δημοτικού Συμβουλίου, ​​ σύμφωνα με​​ τις διατάξεις της​​ παρ. 5 ​​​​ του​​ ​​ άρθρου 65​​ του​​ Ν. 3852/2010, του​​ ​​ άρθρου​​ 67 του Ν. 3852/2010,​​ όπως τροποποιήθηκαν​​ και ισχύουν σήμερα, καθώς​​ και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022​​ εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.​​ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα​​ παρακάτω θέμα:

 

 

 

 

  • Υποβολή έκθεσης Β' τριμήνου του έτους 2023 από την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ​​ του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) ​​​​ (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

 

  • Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 225/2023 Απόφασης Ίδρυσης 2ης Λαϊκής για επέκταση της λαϊκής​​ στο τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως μετά την οδό Άνδρου (χωρίς αυτήν)​​ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 

  • Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου στο Στάδιο Φώτης Κοσμάς​​ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 

  • Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 

 

  • Έγκριση του 1ου​​ ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση καταστρωμάτων και υποδομών δημοτικών οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2021»​​ (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

 

  • Έγκριση 2ου​​ ΑΠΕ του έργου:​​ «Αποκατάσταση καταστροφών ​​ οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης»​​ συνολικού ποσού​​ 265.708,26​​ € με ΦΠΑ​​ (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

 

  • Έγκριση 2ου​​ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ​​ αρχικής σύμβασης ​​ του έργου: ​​​​ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ​​ (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

 

  • Έγκριση λύσης ή μη των δημοσίων συμβάσεων με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες ​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων του για έτη 2022 - 2023 & 2024» που είχαν συνάψει η εταιρεία με δ.τ. «KOSMOPLUS A.E.» και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και​​ το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξανδρούπολης ​​ – Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος​​ και αποδέσμευση ή μη των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης​​ (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)

 

  • Έγκριση επιχορήγησης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας​​ (Εισηγ.​​ κ. Κολγιώνης Δ.)

 

  • ​​ Επικαιροποίηση της 218/2022​​ απόφασης​​ Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια μεταβολών σχολικών μονάδων  της  Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΄Εβρου για το σχολικό έτος  2024-2025​​ (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)

 

 

 

Λόγοι​​ εκτάκτου χαρακτήρα των θεμάτων:

​​ 

-Το θέμα 1 συζητείται, εκτάκτως, διότι,​​ εκκρεμεί​​ ο έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης της έκθεσης ​​ Γ’ τριμήνου​​ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς​​ ​​ προϋπόθεση για​​ αυτό είναι η έγκριση της έκθεσης του Β’ τριμήνου, για την οποία, εκ παραδρομής, δεν ελήφθη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

-Το θέμα 2 συζητείται, εκτάκτως,​​ προκειμένου να ληφθούν,​​ το ταχύτερο δυνατό,​​ οι αποφάσεις που μας αιτήθηκαν​​ για​​ να προχωρήσουν,​​ άμεσα,​​ στην επερχόμενη προκήρυξη των θέσεων.

-Το θέμα 3​​ συζητείται, εκτάκτως,​​ προκειμένου να ολοκληρωθούν, έγκαιρα, οι απαιτούμενες διαδικασίες από την Υπηρεσία, με δεδομένο ότι η λήξη παράτασης της εκμίσθωσης του κυλικείου είναι στις 28.01.2024.

-Το θέμα 4​​ συζητείται, εκτάκτως,​​ προκειμένου να ολοκληρωθούν, έγκαιρα, οι απαιτούμενες διαδικασίες από την Υπηρεσία, με δεδομένο ότι η λήξη παράτασης της εκμίσθωσης του κυλικείου είναι στις 31.12.2023.

-Τα θέματα 5 και 6 ​​ συζητούνται, εκτάκτως,​​ προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών των έργων.

-Το θέμα 7​​ συζητείται, εκτάκτως,​​ διότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου (λήξη στις 30.11.2023) του έργου ​​ και προκειμένου να υποβληθεί από τον ανάδοχο ο τελικός λογαριασμός του έργου.

-Το θέμα 8​​ συζητείται,​​ εκτάκτως,​​ για τους εξής λόγους:

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και ιδίως του άρθρου 158 παρ. γ και ιδ) οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (όπως τα τρόφιμα για τους παιδικούς), αποτελούν υποχρεωτική δαπάνη για τον Δήμο και το Νομικό Πρόσωπο και επομένως οφείλει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Νομικό Πρόσωπο να έχει συνάψει νέες συμβάσεις, άμεσα, μόλις λυθούν οι σχετικές συμβάσεις με την εταιρεία KOSMOPLUS A.E.​​ Η εταιρεία​​ σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Παραλαβής δεν προμηθεύει τρόφιμα ​​ σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις από 30 Οκτωβρίου 2023 με αποτέλεσμα οι δομές σίτισης κατ οίκον και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί να κινδυνεύουν με διακοπή λειτουργίας για αόριστο χρονικό διάστημα.

​​  Β) Το γεγονός πως απαιτείται να ληφθεί άμεσα απόφαση λύσεως των συμβάσεων για να ξεκινήσουν και​​ οι νέες διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου, λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης, διότι είναι υποχρεωτικό ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα να παρέχουν το γάλα στο δικαιούχο προσωπικό (βάσει νομοθεσίας) και δεν είναι δυνατό οι παιδικοί​​ και βρεφονηπιακοί σταθμοί να μη​​ παρέχουν την υποχρεωτική δαπάνη της σίτισης των νηπίων και βρεφών. Για το​​ λόγο αυτό, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη συμβάσεων προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και το Πολυκοινωνικό, έως τις νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν βάσει της καινούργιας διακήρυξης που θα προκηρυχθεί άμεσα​​ από το​​ Δήμο για τα έτη 2024 και 2025.​​ 

-Το θέμα 9​​ συζητείται,​​ εκτάκτως, προκείμενου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του Ραδιοφώνου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν έλαβε επιχορήγηση για το έτος 2023.

-Το θέμα 10​​ συζητείται,​​ εκτάκτως, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει, εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το από 31.10.2023 (εισερχ.) έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.​​ 

 

 

 

 

Η παρούσα αναρτάται​​ στην ιστοσελίδα του Δήμου

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Καΐσας Γεώργιος​​