ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ την Τρίτη 03-10-2023 και τις ώρες, από 11:00 έως 13:30 στην Έκτακτη Συνεδρίαση διά περιφοράς

​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη ​​ 03.10.2023

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. : 34290

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς την απόσυρση

δύο θεμάτων και την

προσθήκη ενός νέου)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Δημοτικούς Συμβούλους

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Προέδρους Κοινοτήτων

 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε​​ την Τρίτη ​​ 03-10-2023 και τις ώρες, από 11:00 έως 13:30 ​​​​ στην​​ Έκτακτη Συνεδρίαση​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει ​​ διά περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της​​ παρ. 5 ​​ του​​ ​​ άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του ​​ άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν​​ και ισχύουν σήμερα, καθώς​​ και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

 

 

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας ​​ (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν)​​ την Τρίτη ​​ 03-10-2023 και τις ώρες, από 11:00 έως 13:30, στο​​ email:​​ dimsim@alexpolis.gr, για τη​​ λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 • Έγκριση αίτησης του Δεληδούκα Σταύρου του Πέτρου για παράταση ή μη μίσθωσης του αγροκτήματος Δορίσκου που βρίσκεται στη Δ.Ε. Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)​​ 

 

 • Τροποποίηση της 200/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς «Ορισμό  εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

 

 

 • Τροποποίηση της 201/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης «Νομιμοποίηση εξουσιοδοτημένων προσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ορισμός υπολόγων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών πλην ΤτΕ)»  (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)          

 

 • Τροποποίηση της με αριθμ. 202/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Τράπεζα της Ελλάδος) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

 

 

 • Σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά αυθαιρέτως κατέχοντα τμήματος κοινόχρηστης δημοτικής οδού του ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 

 • Έγκριση παράτασης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας – χώρου πρασίνου στον οικισμό Λουτρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

 

 • Χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου (υπαίθριο στάσιμο εμπόριο) Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης​​ (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

 

 • Καθορισμός νέων και Κατάργηση υφιστάμενων κενών θέσεων για Στάσιμο Εμπόριο στην Αλεξανδρούπολη​​ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)​​ 

 

 • Παράταση σύμβασης έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΗΣ ​​ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ​​ AA-8Π”»​​ (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου ​​ Ελ.)

 

 • Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του συνδημότη μας στιχουργού Ελευθερίου (Λευτέρη) Χαψιάδη. (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 • Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση ​​ του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»​​ μεταξύ ΕΥΔΕ-ΤΠΕ , ΓΓΤΤ και Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.)

 

 

 

 

 

Λόγοι εκτάκτου χαρακτήρα των θεμάτων:

 

 

-Το θέμα 1 συζητείται, εκτάκτως, διότι​​ αν δε γίνει δεκτό το αίτημα, θα ​​ απενταχθεί από το Μέτρο 11 (Βιολογική γεωργία), δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις του έτους 2023 διαρκούν μέχρι 31.07.2024, με αποτέλεσμα να χάσει την επιδότηση και να του επιβληθεί πρόστιμο.

 

-Τα θέματα 2, 3 και 4 συζητούνται, εκτάκτως, επειδή με​​ τις με αριθμ.1481/31247/2023 και 1483/31249/2023 Αποφάσεις Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, αντίστοιχα, μετακινήθηκε η κ. Καραμελίδου Σταματία στο Τμήμα ταμείου του Δήμου μας και κρίνονται αναγκαίες οι αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, διότι έχουν να κάνουν με την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.​​ 

 

-Το θέμα 5 συζητείται, εκτάκτως,​​ διότι επείγει η προστασία της περιουσίας του Δήμου και η διάνοιξη της οδού για εξυπηρέτηση των όμορων ιδιοκτησιών.

 

-Το θέμα 6 συζητείται, εκτάκτως,​​ διότι, σύμφωνα και ​​ με την 351/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.-1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης – 1η Συμπληρωματική ​​ Σύμβαση, απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, άλλως ​​ παρέρχεται ο χρόνος περαίωσης του έργου.

 

 

-Το θέμα 7 συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να εφαρμοστούν, άμεσα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διεξάγεται με ασφάλεια η λαϊκή αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δραστηριοποίησης των ενδιαφερόμενων πολιτών.

 

-Το θέμα 8 συζητείται, εκτάκτως, διότι υφίστανται αιτήσεις πολιτών και πρέπει να ξεκινήσει, άμεσα, η διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη κινδύνου ανάλωσης των προϊόντων των ενδιαφερόμενων πολιτών και την ενδεχόμενη οικονομική ζημία αυτών.

 

-Το θέμα 9 συζητείται, εκτάκτως,​​ για την άμεση υλοποίηση του έργου που οδεύει στην ολοκλήρωση του και που λόγω απρόβλεπτων συνθηκών έχει καθυστερήσει.

 

 • Το θέμα 10​​ συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να εκδοθεί ψήφισμα σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής πριν την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας του εκλιπόντος.

 •  

 • Το θέμα 11 συζητείται εκτάκτως διότι την Παρασκευή 29/9/2023 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτος Ψηφιακός Μετασχηματισμός με​​ θέμα «Υλοποίηση Έργου «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»​​ σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί​​ το Μνημονίου Συνεργασίας​​ ,μετά από έγκριση του αρμόδιου οργάνου του δήμου και να έχουν ολοκληρωθεί ​​ όλες οι άλλες ​​ απαραίτητες ενέργειες έως την Τρίτη 31/10/2023.

 •  

 

 

Σημειώνεται ότι:

 • Για τη ​​ δια περιφοράς ​​ συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των ​​ 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.​​ 

 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καΐσας Γεώργιος