ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 09.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στη 10η (Τακτική) Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης

​​ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ 04.06.2021

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 17297

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ​​ 

 

Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 09.06.2021​​ ημέρα​​ ​​ Τετάρτη​​ και ώρα​​ 18:30​​ συμμετέχουν,​​ στη​​ 10η​​ (Τακτική)​​ Συνεδρίαση​​ του Δημοτικού Συμβουλίου, ​​ μέσω τηλεδιάσκεψης,​​ 

σύμφωνα με:

 • το άρθρο​​ 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​​ και τα ​​ άρθρα ​​ 177 και 184 ​​ του N. 4635/19,

 • τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,​​ 

 • τις αριθ. 18318/13.3.2020,​​ 40/20930/31.03.2020,​​ 163/33282/29.05.2020 ​​ 60249/22.09.2020​​ και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ​​ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,​​ καθώς​​ και​​ την τελευταία εκδοθείσα​​ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.33506/28-5-2021 (ΦΕΚ 2233/29-5-2021, τ. Β΄)​​ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις​​ 

 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή​​ της​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή του​​ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Αντικατάσταση εκπροσώπου της παράταξης ¨Πόλη & Πολίτες, Βαγγέλης Λαμπάκης¨ στο Δ.Σ της ΤΙΕΔΑ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 • Ίδρυση Πειραματικού Γυμνασίου- Μεταστέγαση σχολείου (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευάγ.)

 • Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για χρήση Δημοτικού πάρκινγκ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 • Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης έως 31-12-2025(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 • ​​ Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης ​​ Χρήσης Χώρου για τοποθέτηση περιπτέρου πληροφοριών στον ‘ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ’ για τρία (3) έτη​​ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 • Έγκριση δεκάμηνης παράτασης ​​ του υπ’ αριθμ. 13468/29-03-2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκμίσθωσης του ​​ Κυλικείου εντός του σταδίου «Φώτης Κοσμάς» κατ’ άρθρο 111 του Ν.4790/21 λόγω ​​ της οικονομικής δυσχέρειας που προκάλεσε ο COVID-19 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 • Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης από το 2022​​ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

 • Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες B΄ δόση 2021 (B΄X.E 2021) ​​ των σχολείων της Α/θμιας και ​​ Β/θμιας ​​ Εκπαίδευσης του ​​ Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

 • Έγκριση ίδρυσης τμήματος ένταξης στο ​​ Πειραματικό Γυμνάσιο​​ Αλεξ/πολης​​ (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

 • Αντικατάσταση μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της​​ ‘Εγνατία Οδός ΑΕ’ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Μαυρότοπος" του Δ. Αλεξανδρούπολης (μέσω της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ‘ «Έργα αποκατάστασης εννέα χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στους Δήμους Ν. Ζίχνης, Αμφίπολης και Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα Αποκατάστασης έξι ΧΑΔΑ στο Δ. Σιντικής και δύο ΧΑΔΑ στο Δ. Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στις θέσεις «Παππάς» και «Μαυρότοπος» του Δήμου Αλεξανδρούπολης»​​ ​​ (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

 

 • Χορήγηση ή μη συναίνεσης ​​ άδειας εκσκαφής για ανεύρεση θησαυρού​​ (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευαγ.)

 • Τροποποίηση της υπ αριθμ 13/2017 ΑΔΣ σε συνέχεια της υπ αριθμ 207/2020 ΑΔΣ με θέμα: Παράταση ισχύος της Αποδοχής δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου του άξονα 4 – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» - Παράταση Σύμβασης​​ (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

 

 • Τροποποίηση της υπ αριθμ 687/2018 ΑΔΣ ​​ με θέμα: Παράταση ισχύος της Αποδοχής δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου “ του άξονα 2 – Αστική Aναζωογόνηση 2017» - Παράταση Σύμβασης​​ (Εισηγ. κ. Πάλλης Αθ.)

 

 • Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν.4759/2020) στο ΟΤ513-512​​ (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

 

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ ​​ Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολιός Δημήτριος ​​