ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παρασκευή 03-11-2023 και τις ώρες, από 10:30 έως 12:30

​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη​​ ​​ ​​ 02.11.2023

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Αριθ. Πρωτ. :​​ 37707

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ​​ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Δημοτικούς Συμβούλους

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Προέδρους Κοινοτήτων

 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε​​ την Παρασκευή ​​​​ 03-11-2023​​ και​​ τις ώρες, από 10:30​​ έως​​ 12:30​​ ​​ στην​​ Έκτακτη​​ Συνεδρίαση​​ του Δημοτικού Συμβουλίου​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει ​​ διά περιφοράς,​​ σύμφωνα​​ με τις διατάξεις της​​ παρ. 5 ​​ του​​ ​​ άρθρου 65​​ του​​ Ν. 3852/2010, του​​ ​​ άρθρου​​ 67 του Ν. 3852/2010,​​ όπως τροποποιήθηκαν​​ και ισχύουν σήμερα, καθώς​​ και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022​​ εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

 

Παρακαλείσθε​​ να μας ενημερώσετε για​​ την ψήφο σας​​ ​​ (Υπέρ,​​ Κατά, Λευκό,​​ Δήλωση​​ ¨παρών¨)​​ την​​ Παρασκευή ​​ 03-11-2023​​ και τις ώρες, από 10:30​​ έως​​ 12:30​​ ,​​ στο​​ email:​​ dimsim@alexpolis.gr,​​ για τη​​ λήψη​​ αποφάσεως​​ στο​​ παρακάτω θέμα:

 

 

  • Έγκριση λύσης​​ ή μη των δημοσίων συμβάσεων με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες ​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων του για έτη 2022 -​​ 2023 & 2024» που είχαν συνάψει η εταιρεία με δ.τ. «KOSMOPLUS A.E.» και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και​​ το Ν.Π.Δ.Δ.​​ Δήμου Αλεξανδρούπολης ​​ – Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος​​ και αποδέσμευση ή μη των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης​​ (Εισηγ.​​ κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)

 

 

 

Λόγος εκτάκτου χαρακτήρα του θέματος:

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Το θέμα​​ συζητείται,​​ εκτάκτως,​​ για τους εξής λόγους:

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και ιδίως του άρθρου 158 παρ. γ και ιδ) οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (όπως​​ τα τρόφιμα για τους παιδικούς), αποτελούν υποχρεωτική δαπάνη για τον Δήμο και το Νομικό Πρόσωπο και επομένως οφείλει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Νομικό Πρόσωπο να έχει συνάψει νέες συμβάσεις, άμεσα, μόλις λυθούν οι σχετικές συμβάσεις με την εταιρεία KOSMOPLUS A.E.​​ Η εταιρεία σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Παραλαβής δεν προμηθεύει τρόφιμα ​​ σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις από 30 Οκτωβρίου 2023 με αποτέλεσμα οι δομές σίτισης κατ οίκον και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί να κινδυνεύουν με διακοπή λειτουργίας για αόριστο χρονικό διάστημα.

​​  Β) Το γεγονός πως απαιτείται να ληφθεί άμεσα απόφαση λύσεως των συμβάσεων για να ξεκινήσουν και​​ οι νέες διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου, λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης, διότι είναι υποχρεωτικό ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα να παρέχουν το γάλα στο δικαιούχο προσωπικό (βάσει νομοθεσίας) και δεν είναι δυνατό οι παιδικοί​​ και βρεφονηπιακοί σταθμοί να μη​​ παρέχουν την υποχρεωτική δαπάνη της σίτισης των νηπίων και βρεφών. Για το​​ λόγο αυτό, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη συμβάσεων προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και το Πολυκοινωνικό, έως τις νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν βάσει της καινούργιας διακήρυξης που θα προκηρυχθεί άμεσα​​ από το​​ Δήμο για τα έτη 2024 και 2025.​​ 

 

 

 

Σημειώνεται​​ ότι:

  • Για τη ​​ δια περιφοράς ​​ συνεδρίαση​​ απαιτείται​​ η συμμετοχή τουλάχιστον των​​ ​​ 2/3​​ των μελών του​​ Δημοτικού​​ Συμβουλίου.​​ 

 

Η παρούσα αναρτάται​​ στην ιστοσελίδα του Δήμου

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Καΐσας Γεώργιος​​