ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΣΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης την 02/08/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ